Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Provozovatelem internetového obchodu elektronickebidety.cz a elektronickebidety.eu je společnost:

Ortoservis s.r.o.
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
IČO 26121760, DIČ CZ26121760
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.elektronickebidety.cz a www.elektronickebidety.eu , které jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo prostřednictvím e-mailu s uvedením předpokládaného termínu expedice, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující odmítne poskytnout tyto údaje nebo v případě že kupující poskytne neplatné kontaktní údaje. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

3. Potvrzení objednávky
Po odeslání objednávky Vás nejpozději do 48 hodin zkontaktujeme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu za účelem potvrzení objednávky a upřesníme si s Vámi podmínky dodání zboží. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás prosím na náš e-mail objednavky@elektronickebidety.cz nebo na telefonní číslo +420 266 313 652.

4. Ceny
Ceny uvedené na webových stránkách www.elektronickebidety.cz nebo www.elektronickebidety.eu jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb v textu a v uvedených cenách, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve při předání celé kupní ceny v hotovosti při přebraní zásilky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH 21%. Doprava je zpoplatněna dle cen uvedených u konkrétního zboží. Při nákupu nad 10.000,- Kč je doprava po celé ČR zdarma.

5. Dodání zboží
Termín pro dodání zboží je 2-5 dnů u zboží, které je označeno „skladem“. Pokud zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn e-mailem nebo telefonicky. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, není-li dohodnuto jinak. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

6. Záruka
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.elektronickeidety.cz a www.elektronickebidety.eu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. V případě reklamace zboží nás kontaktujte telefonicky nebo emailem, a zašlete nám zboží spolu s kopií faktury nebo záručního listu k posouzení reklamace na adresu uvedenou níže:

Ortoservis s.r.o.
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8

7. Vrácení zboží
Spotřebitel má podle odstavce 6 § 53 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:

  1. Kupující odešle dopis (nejlépe e-mailem) na adresu prodávajícího s textem: „ Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo).“ Datum a podpis.
  2. Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
  3. Peníze budou vráceny převodem na účet nebo složenkou, za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek.

Děkujeme Vám za nákup v našem elektronickém obchodě.

                                                                                       Váš Ortoservis